BELANGRIJK

AFSPRAKEN VOOR DE LASER, INGREPEN EN SCLEROTHERAPIE (spataders) DIENEN STEEDS TELEFONISCH TE GEBEUREN!

Gelieve 24 uur vooraf, (behalve bij overmacht) uw afspraak te annuleren wanneer U deze niet kan nakomen. Bij niet nakomen van uw afspraak zal een compensatie voor de gederfde inkomsten, nl. 20 euro aangerekend worden. 

- Gelieve u te beperken tot 1 probleem per raadpleging, anders loopt de wachttijd te hoog op
- Geen medisch advies/consultatie via email 
- Een consultatie is voor 1 persoon 

Next
groepsoverzicht 03 298 90 88